درگذشت پیام صابری همسر زیبا بروفه

درگذشت پیام صابری همسر زیبا بروفه

پیام صابری را شاید بسیاری از کسانی که مخاطب تلویزیون باشند با سریال "ریحانه" بشناسند و سینماگرها هم به عنوان طراح گریم و همسر زیبا بروفه بازیگر سینما و تلویزیون می‌شناسند.؛