یک زن مسلمان محجبه برای اولین بار رئیس جمهوری یک کشور آفریقایی شد

یک زن مسلمان محجبه برای اولین بار رئیس جمهوری یک کشور آفریقایی شد

«جان مگوفلی» رئیس جمهوری تانزانیا چهارشنبه شب در سن ۶۱ سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت و به دنبال آن معاون وی، «سامیه صلوحی» به عنوان رئیس جمهوری این کشور برگزیده شد. وی اولین زن مسلمان محجبه است که ریاست یک کشور آفریقایی را برعهده می گیرد