وعده بایدن برای تغییر زندگی سیاه‌پوستان

وعده بایدن برای تغییر زندگی سیاه‌پوستان

رئیس‌جمهوری آمریکا با تاکید بر عزم خود برای رفع نگرانی در مورد پلیس، زندان‌ها و نابرابری‌های گسترده اقتصادی که سیاه‌پوستان آمریکایی با آنها روبرو هستند، گفت که همه دستگاه‌های دولت او بر این چالش‌ها متمرکز شده‌اند.