سازمان ملل سرکوب زندانیان سیاسی توسط آل خلیفه را به باد انتقاد گرفت

سازمان ملل سرکوب زندانیان سیاسی توسط آل خلیفه را به باد انتقاد گرفت

کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل از استفاده غیرضروری و نامناسب پلیس بحرین از زور برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در زندان جو را محکوم کرد. همزمان یکی از اعضای کنگره آمریکا خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی بحرین شد.