انتقاد دفتر حقوق بشر سازمان ملل از سوئیس به خاطر ممنوعیت پوشش صورت زنان مسلمان

انتقاد دفتر حقوق بشر سازمان ملل از سوئیس به خاطر ممنوعیت پوشش صورت زنان مسلمان

پس از آنکه رای‌دهندگان سوئیسی ممنوعیت را بر پوشش‌های چهره همچون برقع و نقاب که بعضا زنان مسلمان استفاده می‌کنند، تایید کردند، دفتر حقوق بشر سازمان ملل نگرانی خود را از پیوستن بالقوه سوئیس به جمع کشورهایی که در آنها “تبعیض فعالانه علیه زنان مسلمان” قانونی است، ابراز کرد.