نگاه دولت عمران‌خان برای تقویت گردشگری مذهبی بین ایران و پاکستان

نگاه دولت عمران‌خان برای تقویت گردشگری مذهبی بین ایران و پاکستان

پس از سفر اخیر وزیرخارجه پاکستان به ایران و رایزنی‌های دو کشور درخصوص تسهیل سفرهای مردمی از جمله توسعه گردشگری مذهبی اتباع پاکستانی به امکان مقدس در ایران، اکنون شنیده‌ها از طرح پیش نویس سیاست جدید دولت اسلام‌آباد با تهران موسوم به «سیاست مدیریت زائرین» حکایت دارد.