با ترامپ، نهاد ریاست جمهوری آمریکا سرطان گرفت!

با ترامپ، نهاد ریاست جمهوری آمریکا سرطان گرفت!

“دونالد ترامپ، باور نکردنی‌ترین رئیس جمهوری آمریکا، این جایگاه را دستخوش تغییراتی کرد و هنجارها و سنت‌های بسیار دیرینه آن را به لرزه درآورد و هم‌زمان بر گفتمان ملی به گونه‌ای سلطه یافت که هیچگاه پیش از آن اینگونه نبوده است.”