نماینده روسیه: برجام غیرقابل جایگزین است

نماینده روسیه: برجام غیرقابل جایگزین است

«سرگئی ریابکوف»، معاون وزیر امورخارجه روسیه که به نمایندگی از مسکو در کنفرانس ویدئویی کمیسیون مشترک توافق هسته ای ایران شرکت داشت، با تاکید بر غیرقابل جایگزین بودن برجام خواستار تلاش هرچه بیشتر همه اعضا برای بازگشت به چارچوب اولیه این توافق بین المللی شد.