کیم شکست‌های اقتصادی را گردن مقام‌های کره شمالی انداخت

کیم شکست‌های اقتصادی را گردن مقام‌های کره شمالی انداخت

رهبر کره شمالی از عملکرد کابینه خود ابراز نارضایتی کرد و یکی از مقام‌های ارشد اقتصادی را که خودش ماه قبل منصوب کرده بود، بیرون انداخت و گفت: آنها در به کار بردن ایده‌های نو به منظور نجات اقتصاد رو به زوال، شکست خورده‌اند.