ملادینوف: شهرک های اسرائیلی مانعی در برابر تشکیل کشور فلسطین است

ملادینوف: شهرک های اسرائیلی مانعی در برابر تشکیل کشور فلسطین است

هماهنگ کننده سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه نسبت به تداوم عملیات شهرک نشینی در اراضی اشغالی فلسطین هشدار داده و اعلام کرد، حدود ۵۰ درصد شهرک هایی که رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته در سال جاری بسازد، در عمق کرانه باختری قرار دارد و همین مساله مانعی در برابر امکان تشکیل کشور فلسطین است.