سخنگوی دولت الجزائربا انتقاد از پاریس: کشور ما هزینه مخالفت با عادی‌سازی را می‌دهد

سخنگوی دولت الجزائربا انتقاد از پاریس: کشور ما هزینه مخالفت با عادی‌سازی را می‌دهد

سخنگوی دولت الجزائر در واکنش به لایحه اخیر پارلمان اروپا علیه این کشور با انتقاد از نقش پاریس در این امر گفت که دلیل این اقدام، مخالفت الجزائر با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و حمایتش از قضایای عادلانه در آفریقا و خاورمیانه دانست.