رمضان در پاکستان؛ استقبال کرونا و تورم از روزه داران

رمضان در پاکستان؛ استقبال کرونا و تورم از روزه داران

مردم پاکستان همگام با سایر مسلمانان جهان برای دومین بار روزه داری در ایام کرونا را تجربه می‌کنند، اما علاوه بر دغدغه موج سوم شیوع این ویروس همه گیر تداوم تورم، گرانی و حتی پدیده احتکار بار دیگر روزه داران در پاکستان را با چالش هایی مواجه ساخته است.