تقویت اتحاد پکن-مسکو؛ پیام مشترک چین و روسیه به آمریکا

تقویت اتحاد پکن-مسکو؛ پیام مشترک چین و روسیه به آمریکا

در حالی که گزارش ها نشان می دهددرآمریکا، رییس جمهوری آینده این کشور به دنبال تشکیل اتحاد های قوی تری علیه چین است، رهبران چین و روسیه اعلام کردند روابط آنها به هیچ وجه شکننده نیست و به دنبال تقویت اتحاد دوجانبه هستند موضوعی که کارشناسان از آن به عنوان پیامی واضح برای واشنگتن یاد می کنند.