دیلی تایمز: بهبود روابط ایران-سعودی راه مقابله با تفرقه افکنی آمریکاست

دیلی تایمز: بهبود روابط ایران-سعودی راه مقابله با تفرقه افکنی آمریکاست

روزنامه «دیلی تایمز» پاکستان تنش زدایی میان ایران و عربستان را به نفع خاورمیانه و تضمین امنیت منطقه‌ای دانست و نوشت: ذوب شدن یخ روابط میان این دو کشور راهی برای کاهش سلطه جویی و سیاست تفرقه افکنانه آمریکا است.