حمله معترضان به خانه‌های رهبران سنا و مجلس نمایندگان آمریکا

حمله معترضان به خانه‌های رهبران سنا و مجلس نمایندگان آمریکا

همزمان با عدم تصویب لایحه مربوط به افزایش مبلغ چک‌های حمایتی برای شهروندان آمریکا به منظور سبک کردن تبعات اقتصادی همه‌گیری کرونا، خانه‌های رئیس مجلس نمایندگان و رهبر اکثریت سنا در تعطیلات سال نو هدف دیوارنگاری‌های اعتراضی (گرافیتی) قرار گرفت.