بازتاب گسترده سخنان مقام معظم رهبری در رسانه‌های پاکستان

بازتاب گسترده سخنان مقام معظم رهبری در رسانه‌های پاکستان

رسانه‌های پاکستان روز شنبه بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و مصادف با روز جهانی قدس را بطور گسترده بازتاب داده و نوشتند: رهبر عالی ایران اسرائیل را یک پایگاه تروریستی دانست و مبارزه با آن را وظیفه همگانی عنوان کرد.