بازتاب لحظه به لحظه سفر قریشی به ایران در رسانه‌های پاکستان

بازتاب لحظه به لحظه سفر قریشی به ایران در رسانه‌های پاکستان

سومین سفر وزیر امور خارجه پاکستان به جمهوری اسلامی ایران به طور لحظه به لحظه از سوی مطبوعات پاکستانی دنبال می شود و دیدارهای شاه محمود قریشی با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی و گشایش‌ سومین گذرگاه مرزی به خبر اول این رسانه‌ها تبدیل شد.