رزمایش اَمَن؛ ظرفیتی برای گسترش همکاری‌های ایران وپاکستان

رزمایش اَمَن؛ ظرفیتی برای گسترش همکاری‌های ایران وپاکستان

– مدیر موسسه ملی امور دریانوردی پاکستان وابسته به نیروی دریایی این کشور، حضور هیات نظامی جمهوری اسلامی ایران در رزمایش بین المللی امن-۲۰۲۱ را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: این رویداد فرصتی برای دو کشور جهت تقویت همکاری‌های متقابل به ویژه تقویت امنیت در اقیانوس هند است.