عمران‌خان از مجلس پاکستان رای اعتماد گرفت

عمران‌خان از مجلس پاکستان رای اعتماد گرفت

– دولت پاکستان که در صدر آن «عمران‌خان» نخست وزیر این کشور قرار دارد ، پس از جدال اخیر با اپوزیسیون بر سر انتخابات اخیر مجلس سنا، با حمایت ۱۷۸ نماینده از مجموع ۳۴۲ کرسی در مجلس ملی پاکستان، رای اعتماد گرفت.