عناوینی از مهمترین اخبار در ۱۲ ساعت گذشته

عناوینی از مهمترین اخبار در ۱۲ ساعت گذشته

اظهارات قاسمی در مورد ادامه سیاست خردمندانه ایران در قبال همسایگان، رسیدگی مجلس نمایندگان به اتهام‌ها علیه ترامپ، تاکید عباس بر بی طرف نبودن آمریکا و نفع برقراری روابط ویژه با سوریه برای لبنان ؛