لزوم ارتباط ریلی میان بنادر ایران و پاکستان برای تسهیل تجارت منطقه‌ای

لزوم ارتباط ریلی میان بنادر ایران و پاکستان برای تسهیل تجارت منطقه‌ای

رئیس مجلس پاکستان با تاکید بر ترویج مشارکت اعضای اکو برای تقویت ارتباطات منطقه‌ای،گفت: اتصال ریلی میان بنادر چابهار ایران و گوادر پاکستان و همچنین استفاده از مسیر ایران برای دستیابی به آسیای میانه باعث توسعه اقتصادی منطقه‌ خواهد شد.