تکذیب ادعای سلب تابعیت خالد مشعل و راشد الغنوشی

تکذیب ادعای سلب تابعیت خالد مشعل و راشد الغنوشی

منابع سودانی، فلسطینی و تونسی آگاه، شایعات برخی از رسانه‌ها مبنی بر سلب تابعیت سودانی از خالد مشعل و راشد الغنوشی را رد و اعلام کردند که این اخبار به هیچ وجه صحت ندارد و یک گمراه سازی رسانه‌های و سیاسی عمدی است.