رئیس پنتاگون دستور پاکسازی ارتش را برای مقابله با افراط‌گرایی صادر کرد

رئیس پنتاگون دستور پاکسازی ارتش را برای مقابله با افراط‌گرایی صادر کرد

وزیر دفاع آمریکا دستور پاکسازی گسترده در رده‌های ارتش برای مقابله با افراط‌گرایی را صادر کرد، مسئله‌ای که مدت‌های مدید برای رهبران پنتاگون مشکل ایجاد کرده اما پس از حمله ۶ ژانویه به کنگره آمریکا، مورد توجه قرار گرفته است.