رئیس مجلس پاکستان: متعهد به تقویت ارتباط منطقه‌ای بزرگ‌تر هستیم

رئیس مجلس پاکستان: متعهد به تقویت ارتباط منطقه‌ای بزرگ‌تر هستیم

رئیس مجلس ملی پاکستان با تاکید بر ادامه مشارکت این کشور با دیگر بازیگران منطقه برای ارتقای صلح و ثبات و مبارزه موثر علیه تروریسم، گفت: اسلام‌آباد متعهد به اتخاد اقدامات کارآمدتر برای تقویت ارتباطات منطقه‌ای بزرگتر است.