رئیس جمهور پرو برکنار شد

رئیس جمهور پرو برکنار شد

پارلمان پرو دستور برکناری «مارتین ویسکارا» رئیس جمهوری این کشور را به اتهام دست داشتن در فساد صادر کرد.