رئیس جمهوری با ذائقه یک کودک ۵ ساله

رئیس جمهوری با ذائقه یک کودک ۵ ساله

دستورهای غذایی این روزهای کاخ سفید با آنچه در دوران دو رئیس جمهور سابق آمریکا سرو می‌شد، تفاوت‌های اساسی دارد؛ دیگر خبری از دکمه کوکای ترامپ و یا سبد سیب اوباما نیست.