رییس اندیشکده پاکستانی: انقلاب اسلامی ایران الهام بخش جهانیان است

رییس اندیشکده پاکستانی: انقلاب اسلامی ایران الهام بخش جهانیان است

– رییس اندیشکده پاکستانی «مطالعات صلح و سیاست خارجی» انقلاب اسلامی ایران را منبع الهام برای مردم کشورش دانست و گفت: این انقلاب یک حرکت بومی و بدون پشتوانه خارجی بود که نقشه راه را برای دیگر ملت‌ها جهان برای نیل به اهداف و آرمان‌های خود از طریق مقاومت و مبارزه تعیین کرد.