ظریف: آماده همکاری با کشورهای «دی ۸» در حوزه‌های مختلف هستیم

ظریف: آماده همکاری با کشورهای «دی ۸» در حوزه‌های مختلف هستیم

وزیر امورخارجه تسهیل و افزایش تجارت، گسترش ارتباطات حمل و نقلی، تقویت گردشگری و بهره برداری از ظرفیت‌های فنآورانه و انسانی بویژه جوانان را ازجمله اولویت‌های سازمان «دی ۸» عنوان کرد و از آمادگی کشورمان برای همکاری جدی در این حوزه ها خبر داد.