جدال لفظی دیپلمات‌های ارشد چین و آمریکا بر سر حقوق بشر و منشا همه گیری

جدال لفظی دیپلمات‌های ارشد چین و آمریکا بر سر حقوق بشر و منشا همه گیری

بر اساس گزارشها، دیپلماتهای ارشد آمریکا و چین ظاهرا جدال لفظی تند دیگری پیدا کرده‌اند و پکن از آمریکا خواسته دست از مداخله در امور داخلی خود برداشته و همچنین واشنگتن را به سیاسی کردن مساله جستجو برای منشا همه گیری کووید-۱۹ متهم کرده است.