روسیه تردد دیپلمات های آمریکایی را سخت تر کرد

روسیه تردد دیپلمات های آمریکایی را سخت تر کرد

کاردار موقت سفارت آمریکا در مسکو به وزارت امور خارجه روسیه احضار شد و سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه، یاداشتی را با مضمون سخت تر شدن تردد دیپلمات های آمریکایی در خاک روسیه به وی ابلاغ کرد.