دیوان کیفری بین‌المللی: دلیل منطقی برای باور اینکه ونزوئلا مرتکب جنایت علیه بشریت شده وجود دارد

دیوان کیفری بین‌المللی: دلیل منطقی برای باور اینکه ونزوئلا مرتکب جنایت علیه بشریت شده وجود دارد

دفتر دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی در گزارشی اعلام کرد،‌ دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی معتقد است “دلیل منطقی” برای باور اینکه ونزوئلا مرتکب جنایت علیه بشریت شده است، وجود دارد.