دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به برقراری روابطی جدید با آمریکا ابراز امیدواری کرد

دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به برقراری روابطی جدید با آمریکا ابراز امیدواری کرد

دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی ضمن تشکر از دولت واشنگتن به خاطر لغو تحریم‌های اعمال شده علیه وی و یکی دیگر از مقامات این دیوان، تاکید کرد، دفترش امیدوار است پس از این ماجرا روابط جدید با آمریکا ایجاد شود که ریشه در احترام متقابل و گفت‌وگوی سازنده داشته باشد.

دیوان کیفری بین‌المللی: دلیل منطقی برای باور اینکه ونزوئلا مرتکب جنایت علیه بشریت شده وجود دارد

دیوان کیفری بین‌المللی: دلیل منطقی برای باور اینکه ونزوئلا مرتکب جنایت علیه بشریت شده وجود دارد

دفتر دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی در گزارشی اعلام کرد،‌ دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی معتقد است “دلیل منطقی” برای باور اینکه ونزوئلا مرتکب جنایت علیه بشریت شده است، وجود دارد.