جنگ لفظی ترامپ علیه بایدن بر سر دیوار مرزی و سیاست های مهاجرتی

جنگ لفظی ترامپ علیه بایدن بر سر دیوار مرزی و سیاست های مهاجرتی

تمصمیات جو بایدن در زمینه تغییر سیاست های مهاجرتی آمریکا بویژه توقف ساخت دیوار مرزی مکزیک باعث شده که دونالد ترامپ که هنوز خشمش از شکست در انتخابات ۲۰۲۰ فروکش نکرده، به تندی به رقیب پیروز بتازد و این کار را موجب تضعیف کشور و احترام نگذاشتن دیگر کشورها به ایالات متحده بداند.