کرونای افسارگسیخته در پاکستان؛ تلاش دولت برای افزایش خرید واکسن چینی

کرونای افسارگسیخته در پاکستان؛ تلاش دولت برای افزایش خرید واکسن چینی

شدت موج سوم شیوع ویروس کرونا در پاکستان و افزایش چند برابر مبتلایان باعث نگرانی دولت به رغم تداوم طرح واکسیناسیون کرونا شده است تا جایی که مقامات پاکستانی برای کنترل میزان آسیب ناشی از افسارگسیختگی کووید-۱۹ درصدد تسریع خرید و واردات میلیون‌ها دوز واکسن کرونا از چین هستند.