اعتراضات مردمی در عراق گسترده شد

اعتراضات مردمی در عراق گسترده شد

اعتراضات اخیر مردمی در عراق که بصورت محدود از برخی مناطق جنوبی این کشور همچون ذی‌قار شروع شد؛ اکنون به استان‌های مرکزی و حتی شمال هم کشیده شده است.