سفر نیکی هیلی به سرزمین‌های اشغالی

سفر نیکی هیلی به سرزمین‌های اشغالی

سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل در بحبوحه دعوای دموکراتها بر سر موضع خودشان درباره درگیری رژیم صهیونیستی با فلسطینیان، در چارچوب یک “ماموریت همبستگی” راهی سرزمینهای اشغالی شد.