پنهانکاری دولت انتقالی سودان در رابطه با رژیم اسراییل ادامه دارد

پنهانکاری دولت انتقالی سودان در رابطه با رژیم اسراییل ادامه دارد

دولت انتقالی سودان که در مسیر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تحت فشار شدید افکار عمومی این کشور قرار دارد و به همین دلیل راهبرد پنهان کاری را در پیش گرفته است در اقدامی جدید سعی در مخفی کردن سفر یک هیات رژیم صهیونیستی به این کشور دارد.