گشایش‌هایی در مناسبات پاکستان و هند

گشایش‌هایی در مناسبات پاکستان و هند

پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر احتمال دیدار وزیران امور خارجه پاکستان و هند در حاشیه نشست آتی قلب آسیا که به منزله یخ شدن روابط شکننده دو رقیب جنوب آسیا محسوب می‌شود اکنون نیز یک هیات پاکستانی پس از دو سال توقف همکاری‌های دوجانبه با هند، عازم دهلی‌نو شده است.