شیوع بی‌سابقه ویروس کرونای “دلتا” در انگلیس

شیوع بی‌سابقه ویروس کرونای “دلتا” در انگلیس

سازمان بهداشت انگلیس که فعالیت انواع ویروس کرونا در این کشور را تحت نظر می‌گیرد اعلام کرد کارشناسان معتقدند ویروس کرونا از نوع دلتا یا همان ویروس جهش یافته هند هم اکنون در حال گسترش در انگلیس است.