امارات از بی اعتمادی سخن گفت دبیرکل شورا پیام تبریک فرستاد

امارات از بی اعتمادی سخن گفت دبیرکل شورا پیام تبریک فرستاد

-در حالیکه بی اعتمادی میان امارات و قطر در اظهارات اخیر مقامات دو کشور به اوج خود رسیده و اتهام زنی به ادبیات سیاسی مقامات امارات بازگشته است دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس از بازگشایی مرزهای ابوظبی با دوحه ابراز خرسندی کرده است.