نماینده پارلمان عراق: دشمنان بدنبال حذف دانشمندان جهان اسلام هستند

نماینده پارلمان عراق: دشمنان بدنبال حذف دانشمندان جهان اسلام هستند

نماینده پارلمان عراق ترور دکتر »محسن فخری زاده« دانشمند صنعت هسته ای کشورمان را در راستای تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تهی کردن جهان اسلام از دانشمندان به منظور جلوگیری از پیشرفت مسلمانان در عرصه های مختلف علم و دانش دانست.