آژانس اطلاعات داخلی انگلیسی از بین بچه‌های مدرسه جاسوس جذب می‌کند

آژانس اطلاعات داخلی انگلیسی از بین بچه‌های مدرسه جاسوس جذب می‌کند

بر اساس گزارشها، آژانس اطلاعات داخلی انگلیس (MI5) که به خاطر جاسوسی کردن از گروه‌های معترض قانونی سوءشهرت دارد، به پیشنهاد شغل به بچه‌های ترک تحصیل کرده به عنوان “تحلیلگران زبان” با داشتن وظیفه بررسی گفت‌وگوهای تلفنی شنود شده با هدف گشتن به دنبال اظهارنظرهای مجرمانه پرداخته است.