طراح حمله به دانشگاه کابل بازداشت شد

طراح حمله به دانشگاه کابل بازداشت شد

معاون ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که «عادل» فرزند «محمدعارف» طراح اصلی حمله تروریستی به دانشگاه کابل بازداشت شده و به جرم خود اعتراف کرده است.