حمایت رژیم صهیونیستی از ترور فخری‌زاده

حمایت رژیم صهیونیستی از ترور فخری‌زاده

بسیاری از رسانه های روسیه ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند ایرانی را به رژیم صهیونیستی نسبت دادند و حمایت “الکساندر بن تسوی» سفیر تل آویو در مسکو از این اقدام تروریستی بیانگر اثبات این ترور دولتی محسوب می شود.

ترور دانشمند ایرانی و سکوت رئیس جمهوری منتخب آمریکا

ترور دانشمند ایرانی و سکوت رئیس جمهوری منتخب آمریکا

دولت های غربی که همواره دم از حقوق بشر می‌زنند، در واکنش هایی مشابه و خنثی، حاضر به محکوم کردن ترور دانشمند برجسته ایران نشده‌اند اما در این میان، سکوت رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا و تیم او باعث شده تا گمانه زنی ها و تحلیل های متفاوتی درباره این سکوت مطرح باشد.

روایت دو روزنامه پاکستانی از نقش ترامپ و تل‌آویو در ترور فخری‌زاده

روایت دو روزنامه پاکستانی از نقش ترامپ و تل‌آویو در ترور فخری‌زاده

روزنامه‌های «نیشن و دیلی‌تایمز» پاکستان سکوت واشنگتن در قبال ترور دانشمند صنعت دفاعی ایران و سابقه خصمانه رژیم صهیونیستی را به ضرر صلح منطقه‌ای عنوان کرده و نوشتند: ترامپ همچنان درپی تخریب فرصت‌ها برای بهبود روابط آمریکا با ایران است.