نخستین جلسه دادگاه پلیس قاتل جورج فلوید برگزار شد

نخستین جلسه دادگاه پلیس قاتل جورج فلوید برگزار شد

– نخستین جلسه دادگاه «دِرِک شُووین » (Derek Chauvin) پلیس متهم به قتل جورج فلوید شهروند سیاهپوست آمریکایی که پنجم خرداد ۱۳۹۹ به دست این مامور پلیس به قتل رسید، تحت تدابیر شدید امنیتی در شهر مینیا پولیس ایالت مینه سوتا برگزار شد.