در اولین جلسه دادگاه استیضاح دوم ترامپ چه گذشت؟

در اولین جلسه دادگاه استیضاح دوم ترامپ چه گذشت؟

گرچه با حمایت ۶ جمهوری‌خواه از قانونی بودن استیضاح، روند استیضاح ترامپ ادامه می‌یابد، با توجه به لزوم حمایت دو سومی سناتورها در شرایطی که کرسی‌های سنا به طور مساوی بین دو حزب تقسیم شده، بعید است این جلسات به محکومیت وی منتهی شود.