جانبداری دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از جنایت‌های اسرائیل

جانبداری دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از جنایت‌های اسرائیل

دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی در یک اقدام سیاسی ، بدون وجود هر گونه پرونده ای و تنها تحت فشار دولت آمریکا با جانبداری از رژیم صهیونیستی، دفاع گروههای مقاومت فلسطین از مردم خود در قبال جنایت صهیونیست ها را جنایت جنگی خوانده است .