کوشنر: فلسطینیان فرصت “بزرگ” را از دست ندهند!

کوشنر: فلسطینیان فرصت “بزرگ” را از دست ندهند!

مشاور ارشد کاخ سفید با این ادعا که فلسطینیان با طرح صلح مدنظر دونالد ترامپ برای خاورمیانه “فرصت بزرگی” به دست می‌آورند، مدعی شد چنانچه آن‌ها این طرح را رد کنند در واقع فرصت دیگری را از بین برده‌اند.

تدابیر امنیتی شدید در ورودی‌های منتهی به ساختمان پارلمان لبنان لحاظ شد

تدابیر امنیتی شدید در ورودی‌های منتهی به ساختمان پارلمان لبنان لحاظ شد

در حالی که تظاهرکنندگان لبنانی تاکید کرده بودند اجازه نخواهند داد جلسه پارلمان برای بررسی بودجه سال ۲۰۲۰ برگزار شود، تدابیر امنیتی شدیدی در ورودی‌ مسیرهای منتهی به ساختمان پارلمان لبنان در پیش گرفته شدند.