دولت بایدن با حمله به سوریه به ریاکاری و دو رویی متهم شد

دولت بایدن با حمله به سوریه به ریاکاری و دو رویی متهم شد

– جو بایدن رییس جمهوری آمریکا که یکی از مخالفان جدی اقدامات تهاجمی دولت ترامپ در خاورمیانه بود، تنها با گذشت بیش از یک ماه از ورودش به کاخ سفید اولین دستور حمله نظامی به سوریه را صادر کرد و از سوی منتقدین خود به ریاکاری و دو رویی متهم شد.