دولت جدید آمریکا زیان ناشی از تصمیمات مخرب ترامپ را جبران کند

دولت جدید آمریکا زیان ناشی از تصمیمات مخرب ترامپ را جبران کند

-«سید محمدعلی حسینی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان گفت: نوع رویکرد و اقدامات دولت جدید آمریکا بیشتر از تغییر چهره‌ها برای تهران اهمیت دارد و از نظر ما جو بایدن باید در اولین گام خسارت‌های حاصل از تصمیمات منفی ترامپ را جبران کند.