“حمام خون” در میانمار؛ اعتراضات ادامه دارد

“حمام خون” در میانمار؛ اعتراضات ادامه دارد

همزمان با هشدار نماینده ویژه سازمان ملل نسبت به “راه افتادن حمام خون” در میانمار به خاطر سرکوب شدید تظاهرات ضدکودتا، فعالان میانماری در سراسر این کشور دو ماه پس از کودتای ارتش، شبانه به اعتراض پرداختند.